Færgen kom i havn

50.00 DKK

Færgen kom i havn

50.00 DKK

”Færgen kom i havn”. 74 sider. ISBN 978-87-995318-0-6. Udgivet af Partrederiet Slotssøen. Pris 50 kr.

Beskrivelse

Hillerød er absolut ikke landets største havneby, men lidt havn er der dog i byen, der i mange år haft en lille færge, der fragtede konger, dronninger, børnehaver og andre godtfolk over Slotssøens ”oprørte vande”. Færgen ”Frederiksborg” var i starten af 1980’-erne tæt ved at gå ned. Men en kreds af Hillerød-borgere dannede landets formentlig mest folkerige partrederi med over 400 partredere. Partrederiet fyldte 25 år i 2012 og ønskede bl.a. at markere det med denne lille bog.
Bogen beskriver gennem tekst og billedet, at der har sejlet færger på Slotssøen i mere end 100 år. Der vises billeder, som fortæller, at der har været skibsfart på søen lige siden Christian IV var barn og skulle lære om flådens vilkår.

Pressen skrev:
”Og faktisk har Slotssøen ifølge journalist og lokalhistoriker, Lennart Weber, der står bag store dele af festskriftet, på det nærmeste været krigshavn. Christian IV voksede som bekendt op på Frederiksborg – slottet, ikke færgen forstås. Og på Slotssøen blev lagt en række orlogsskibe – dog sandsynligvis i mindre udgave – så den unge konge i ro og mag kunne sætte sig ind i skibenes konstruktion”. Hillerød Posten.